دربـاره مـا

از اول خلقت چشم ها همیشه خیره به زیبایی بوده و همیشه به دنبال زیبایی حرکت کرده است . انسان ها نیز همواره در تلاش برای خلق زیبایی و زیبا دیده شدن بوده اند. با پیشرفت علم پزشکی و توسعه ی فناوری ، علم نیز برای بر آورده کردن این نیاز انسان به کمک او آمده است . کلینیک زیبایی – سلامتی تیا با مجهزترین تجهیزات روز دنیا و در محیطی آرام ، لوکس و با همکاری متخصصین و پزشکان حوزه ی زیبایی و سلامتی آماده ارائه بهترین خدمات به زیبا جویان می باشد .

مدیر مرکـز زیبایـی تیــا

خـانم دکـتر فراهـانی

متخصصـین مـا

دکتر تینا نوری

پزشــک 

دکتر محمد پیروزان

جراح و دندانپزشک 

فاطمه میلادی

اپراتور لیزر و لاغری

غزاله آقایی

فیشیالیست