فیشیال چیست؟

فیشیال یک روش مراقبت از پوست صورت است.در فیشیال، پوست صورت به طور عمیق تمیز می‌شود و از مواد آلوده کننده، چربی و سلول‌های مرده پوست تمیز می‌شود. پس از آن، فرآیند اکسفولیاسیون که در آن سلول‌های پوست مرده و خشک حذف می‌شوند، باعث می‌شود پوست سالم‌تر و درخشان‌تر شود